Ana içeriğe geç

yearname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date öğesini içeren yılın ilk gününün ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle görüntü değeri olarak dört basamaklı bir yıl döndürür.

Syntax:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren yılı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin. Bu durumda, görüntü değeri iki yılı gösteren bir dize olur.