Ana içeriğe geç

weekstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren takvim haftasının ilk gününün (Pazartesi) ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Syntax:  

WeekStart(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no shift bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren haftayı belirtir. Shift içindeki negatif değerler önceki haftaları; pozitif değerler ise sonraki haftaları gösterir.
first_week_day

Haftanın başladığı günü belirtir. Atlandığı takdirde, FirstWeekDay değişkeninin değeri kullanılır.

Olası first_week_day değerleri şunlardır:

  • Pazartesi için 0
  • Salı için 1
  • Çarşamba için 2
  • Perşembe için 3
  • Cuma için 4
  • Cumartesi için 5
  • Pazar için 6

FirstWeekDay

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Bu örnek, tablodaki her bir fatura tarihinin haftasından sonraki haftanın ilk gününü bulur.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekStart(InvDate, 1) AS WkStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Sonuçta ortaya çıkan tabloda orijinal tarihler ve weekstart() fonksiyonunun döndürdüğü değeri içeren bir sütun yer alır. Özellikler panelinde biçimlendirmeyi belirterek tam zaman damgasını görüntüleyebilirsiniz.

Sonuçlar tablosu
InvDate WkStart
28/03/2012 02/04/2012
10/12/2012 17/12/2012
5/2/2013 11/02/2013
31/3/2013 01/04/2013
19/5/2013 20/05/2013
15/9/2013 16/09/2013
11/12/2013 16/12/2013
2/3/2014 03/03/2014
14/5/2014 19/05/2014
13/6/2014 16/06/2014
7/7/2014 14/07/2014
4/8/2014 11/08/2014