Ana içeriğe geç

now - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, sistem saatinden geçerli zamanın zaman damgasını döndürür. Varsayılan değer 1'dir.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timer_mode

Aşağıdaki değerleri alabilir:

0 (son tamamlanan veri yüklemesi zamanı)
1 (fonksiyon çağrısı zamanı)
2 (uygulamanın açıldığı zaman)

Bilgi notuFonksiyonu bir veri kod dosyasında kullanırsanız, timer_mode=0 son bitirilen veri yüklemesinin zamanını sonuç olarak verirken timer_mode=1 geçerli veri yüklemesinde fonksiyonun çağrılma zamanını verir.

Examples and results:  

Kod örnekleri
Örnek Sonuç

now( 0)

Son veri yüklemesinin tamamlandığı zamanı döndürür.

now( 1)

Bir görselleştirme ifadesinde kullanıldığında, fonksiyon çağırma zamanını döndürür.

Bir veri kod dosyasında kullanıldığında, geçerli veri yüklemesindeki fonksiyon çağırma zamanını döndürür.

now( 2)

Uygulamanın açıldığı zamanı döndürür.