Ana içeriğe geç

monthsname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, dönemin ay aralığının (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) yanı sıra yılı temsil eden bir görüntü değeri döndürür. Temel sayısal değer; ayın, iki ayın, üç ayın, dört ayın veya altı ayın temel tarih içeren ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelir.

Syntax:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı veya bir tamsayıya çözümlenen bir ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğer), 2 (iki aylık), 3 (inquarter() fonksiyonuna eşdeğer), 4 (dört aylık), or 6 (altı aylık).
date Değerlendirilecek tarih.
period_no Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.
first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.