Ana içeriğe geç

monthname - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, ayı (MonthNames kod değişkenine göre biçimlendirilmiş) ve yılı, ayın ilk gününün ilk milisaniyesine sahip zaman damgasına karşılık gelen bir temel sayısal değerle gösteren bir görüntü değeri döndürür.

Syntax:  

MonthName(date[, period_no])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no bir tamsayı olup, 0 olur ya da atlanırsa date içeren ayı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.