Ana içeriğe geç

lunarweekstart - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren ay haftasının ilk milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Qlik Sense içindeki ay haftaları, haftanın ilk günü 1 Ocak sayılarak tanımlanır.

Syntax:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no, tamsayıya çözümlenen bir tamsayı veya ifade olup, burada 0 değeri date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
first_week_day Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.