Ana içeriğe geç

localtime - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, belirtilen bir saat dilimi için sistem saatinden geçerli zamanın zaman damgasını döndürür.

Syntax:  

LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timezone

timezone, Date and Time için Windows Control Panel içindeki Time Zone altında listelenen coğrafi konumlardan herhangi birini içeren bir dize olarak veya 'GMT+hh:mm' biçiminde bir dize olarak belirtilir.

Herhangi bir saat dilimi belirtilmezse yerel zaman döndürülür.

ignoreDST ignoreDST öğesi -1 (True) ise günışığından yararlanma saati göz ardı edilir.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde fonksiyonun 2014-10-22 12:54:47 yerel saatinde çağrıldığı ve yerel saat diliminin GMT+01:00 olduğu esas alınmaktadır.

Kod örnekleri
Örnek Sonuç

localtime ()

Yerel saati (2014-10-22 12:54:47) döndürür.

localtime ('London')

Londra'daki yerel saati (2014-10-22 11:54:47) döndürür.

localtime ('GMT+02:00')

GMT+02:00 zaman dilimindeki yerel saati (2014-10-22 13:54:47) döndürür.

localtime ('Paris','-1')

Günışığından yararlanma saatini yok sayarak, Paris'teki yerel saati (2014-10-22 11:54:47) döndürür.