Ana içeriğe geç

inmonthtodate - kod ve grafik fonksiyonu

date, ayın basedate öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere basedate öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Ay period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren ayı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.