Ana içeriğe geç

inmonths - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, bir zaman damgasının taban tarih ile aynı ay, iki aylık dönem, çeyrek, tersiyel veya yarım yıl içine denk gelip gelmediğini bulur. Zaman damgasının önceki veya sonraki bir zaman dönemine denk gelip gelmediğini bulmak da mümkündür.

Syntax:  

InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n_months

Dönemi tanımlayan ayların sayısı. Şunlardan biri olması gereken bir tamsayı veya bir tamsayıya çözümlenen bir ifade: 1 (inmonth() fonksiyonuna eşdeğer), 2 (iki aylık), 3 (inquarter() fonksiyonuna eşdeğer), 4 (dört aylık), or 6 (altı aylık).

timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Dönemi değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Dönem period_no ile kaydırılabilir. Bu değer bir tamsayı ya da tamsayıya çözümlenen bir ifadedir ve burada 0 değeri base_date içeren dönemi belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki dönemleri; pozitif değerler ise sonraki dönemleri gösterir.

first_month_of_year

Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.