Ana içeriğe geç

inmonth - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp değerinin base_date değerini içeren ay içinde olması halinde True döndürür.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ayı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Ay period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren ayı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki ayları; pozitif değerler ise sonraki ayları gösterir.

first_month_of_year

first_month_of_year parametresi devre dışı durumdadır ve gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır.