Ana içeriğe geç

inlunarweektodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp'ın ay haftası ile base_date'in son milisaniyesi arasında yer alıp almadığını bulur. Qlik Sense içindeki ay haftaları, haftanın ilk günü 1 Ocak sayılarak tanımlanır.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Ay haftasını değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Ay haftası period_no ile kaydırılabilir. period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri base_date içeren ay haftasını belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki ay haftalarını; pozitif değerler ise sonraki ay haftalarını gösterir.
first_week_day Kaydırma değeri sıfırdan büyük ya da küçük olabilir. Bu değer, belirtilen gün sayısı ve/veya bir günün kesirleri ile yılın başını değiştirir.