Ana içeriğe geç

dayend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, time içindeki günün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan TimestampFormat olur.

Syntax:  

DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
time Değerlendirilecek zaman damgası.
period_no period_no tamsayıya çözümlenen bir ifade olup, burada 0 değeri time içeren günü belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki günleri; pozitif değerler ise sonraki günleri gösterir.
day_start Gece yarısında başlamayan günler için day_start içinde günün kesri olarak bir kayma belirtin. Örneğin, 0,125 değeri gece saat 3'ü belirtir.