Ana içeriğe geç

addmonths - kod ve grafik fonksiyonu

Fonksiyon, startdate değerinden n ay sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n ay önce olan tarihi döndürür.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Return data type: dual

AddMonths fonksiyonu hem dize hem de sayı değeri içeren bir ikili değer döndürür. Fonksiyon, giriş ifadesinin sayısal değerini alır ve sayıyı temsil eden bir dize oluşturur. Dize görüntülenir, ancak sayısal değer, tüm sayısal hesaplamalar ve sıralama için kullanılır.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
startdate Bir zaman damgası olarak başlangıç tarihi; örneğin '2012-10-12'.
n Pozitif veya negatif tamsayı olarak ay sayısı.
mode Ayın başına göre mi, yoksa sonuna göre mi ay eklendiğini belirtir. Varsayılan mod, ayın başına göre eklemeler için 0 olur. Ayın sonuna göre eklemeler için modu 1 olarak ayarlayın. Mod 1 olarak ayarlandığında ve giriş tarihi 28 veya daha sonraki bir tarih olduğunda fonksiyon, başlangıç tarihinde ayın sonuna ulaşmak için kaç gün kaldığını denetler. Döndürülen tarihte, ayın sonuna ulaşmak için aynı gün sayısı ayarlanır.