Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Only - kod fonksiyonu

Only(), toplanmış verilerde yalnızca bir olası sonuç varsa bir değer döndürür. Kayıt bir değer içeriyorsa bu değer döndürülür, aksi halde NULL döndürülür. Birden fazla kayıt üzerinde değerlendirme yapmak için group by cümlesini kullanın. Only() fonksiyonu sayısal değerleri ve metin değerlerini döndürebilir.

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

 

Sonuç tablosu
Customer MyUniqIDCheck

Astrida

1

Çünkü sadece Astrida müşterisi, CustomerID öğesini de içeren eksiksiz kayıtlara sahiptir.

Daha fazla bilgi