Ana içeriğe geç

Mode - kod fonksiyonu

Mode(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış verilerin en yaygın olarak geçen değerini (mod değeri) döndürür. Mode() fonksiyonu hem sayısal değerleri hem de metin değerlerini döndürebilir.

Syntax:  

Mode ( expr)

Return data type: dual

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Limitations:  

Birden fazla değer eşit şekilde yaygın olarak mevcutsa NULL döndürülür.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Kod örnekleri
Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Mode:

LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;

MyMostOftenSoldProduct

AA

çünkü AA birden fazla satılan tek üründür.