Ana içeriğe geç

QlikView içeriğini Qlik Sense uygulamasına taşıma: kavramlar ve en iyi uygulamalar

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

QlikView içeriğini Qlik Sense uygulamasına taşıma: kavramlar ve en iyi uygulamalar

Bu konuda, QlikView belgelerinizi Qlik Sense uygulamasına geçirmeden önce dikkate alınacak kavramlar ve en iyi uygulamalar sağlanmaktadır.

Dönüştürme örnekleri için bkz.:

Not: Qlik Professional Hizmetleri, geçiş stratejisi geliştirme, Qlik Sense mimarisini değerlendirme ve uygulama, kullanıcı ve geliştiricilerinizi eğitme ve uygulamalarınızı Qlik Sense içinde kullanmak üzere dönüştürme ya da tekrar tasarlama dahil, belirli geçiş ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik çeşitli seçeneklere sahiptir. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Danışmanlık.

QlikView geçişi değerlendirmesi

Belge değerlendirmesi

Geçiş stratejiniz, QlikView belgelerinizin değerlendirmesini içermelidir. Bu, aşağıdakilerden hangilerini yapacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir:

 • Belgeyi kullanımdan kaldırma.
 • QlikView uygulamasında belgeyi koruma ve dağıtma.
 • Belgeyi bir Qlik Sense uygulamasına geçirme.

Aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Bir belge, iş değeri sağlıyor mu? Belgenin ne sıklıkla kullanıldığını, kaç kişi tarafından kullanıldığını ve kim tarafından kullanıldığını düşünün. Yalnızca bir kişi tarafından kullanılan bir belge, önemli iş kararları almak için kullanılıyorsa kritik rol oynamaya devam edebilir.
 • Bir belge, yaşam döngüsünün sonuna mı yaklaşıyor? Sağladığı içgörüler halen değerli mi? Öyleyse bunun yerine bir Qlik Sense uygulaması oluşturmak için geliştirme çalışması yapılabilir.

Belge değerlendirme araçları

 • QlikView Yönetim Gösterge Paneli, QlikView dağıtımlarına yönelik görünürlük sağlar. Gösterge paneli, yinelenen etiketler ve ifadeler, karmaşıklık analizi, dosya boyutu, kullanım sıklığı ve veri kökeni dahil bilgileri görüntüler. Sense Profil Skoru, QlikView uygulamalarına Qlik Sense uyumluluğuna göre puan verir.

  QlikView Yönetim Gösterge Paneli (yalnızca İngilizce)

QlikView ve Qlik Sense işlevsel değerlendirmesi

Aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Qlik Sense uygulamasındaki hangi işlevsel geliştirmeler kuruluşunuzun hedeflerini destekler? Örneğin, Qlik Sense, kuruluşunuzun tüm üyelerinin içgörüler geliştirip paylaşmasını kolaylaştırır.
 • QlikView içindeki hangi işlevler henüz Qlik Sense uygulamasında desteklenmemektedir? İşlev desteklenmediğinde uygulanabilecek bir çözüm var mıdır?

QlikView ve Qlik Sense geliştirici ve kullanıcı değerlendirmesi

Aşağıdaki noktalara dikkat edin:

 • Belge kullanıcıları Qlik Sense uygulamasını kullanmaya başlamak için hazır mı? Aksi takdirde, iş devamlılığını sağlamak için Qlik Sense kullanılmadan önce eğitim gerekir.
 • Belge geliştiricileri, Qlik Sense içinde uygulama geliştirmeye başlamak için hazır mı? Kuruluşunuzdaki bir çalışma grubu, yeni uygulama geliştirmesini kapsayan bir geçiş planı geliştirip uygularken, diğer geliştiricilerin de eğitilmesi gerekir.

QlikView belgelerini dönüştürme

Dönüştürmenizi planlarken aşağıdaki bilgileri dikkate alın.

QlikView converter

QlikView converter, QlikView belgelerini Qlik Sense uygulamalarına dönüştürmeyi destekleyen bir araçtır. Aracı, QlikView belgelerinde geliştirilen bazı değerleri Qlik Sense uygulamasına taşımak için kullanabilirsiniz.

Dönüştürme aracı, Qlik Sense Enterprise ortamındaki Dev Hub içinde kullanılabilir. Diskte 500 MB'tan büyük belgeleri dönüştürmek için QlikView converter kullanamazsınız. Varlıkları kaybetmeden bir belgenin boyutunu azaltmak için bir belgedeki veri miktarını azaltabilir veya belgeyi veriler olmadan kaydedebilirsiniz.

QlikView converter, aşağıdakiler dahil çoğu nesneyi Qlik Sense içine taşır:

Dönüştürücü belirli nesneleri dönüştüremez. Dönüştürülemeyen nesneler aşağıdakileri içerir:

 • Kapsayıcılar
 • Tetikleyiciler
 • Makrolar
 • Koşullu deyimler
 • Metin kutuları
 • Nesne katmanları
 • Özel grafik renkleri
 • Liste kutularındaki ifadeler

Yukarıdaki nesnelerin çoğu Qlik Sense içinde el ile yeniden oluşturulabilir. Örneğin, tetikleyiciler dönüştürülmezken, Qlik Sense uygulamasında varsayılan seçim imleri kullanılarak açık durumda tetikleyicilerin davranışı yeniden oluşturulabilir.

Dönüştürücü, dönüştürülmemiş olan nesnelerin tümünü değil, bazılarını görüntüler. QlikView uygulamasında tüm nesnelerinizin sayfa sayfa envanterini oluşturmanızı ve bu envanteri, dönüştürücüde listelenen nesnelerle karşılaştırmanızı öneririz.

QlikView converter (yalnızca İngilizce)

Veri kod dosyası

QlikView ve veri kod dosyaları genel olarak uyumludur ancak dikkate almanız gerekebilecek bazı farklılıklar vardır ve bunlar verileri yeniden yüklemeden önce veri yükleme düzenleyicisinde kodu uyarlamanızı gerektirebilir.

QlikView, Qlik Sense standart modunda desteklenmeyen mutlak veya göreli dosya yolları kullanır, bu nedenle dosya konumlarına gitmek için klasör veri bağlantılarını kullanmanız gerekebilir.

LOAD * FROM [<filepath>\SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

Load * From ‘<filepath>\MyQVD.qvd’ (qvd);

LOAD * FROM [lib://<FolderConnection>/SalesRep.csv];

Store MyTable into ‘lib://<FolderConnection>\MyQVD.qvd (qvd);

Load * From ‘lib://<FolderConnection/MyQVD.qvd’;

Gizli kod sekmeleri

Gizli koda sahip bir QlikView belgesi dönüştürüldüğünde, gizli kod bölümü göz ardı edilir ve Qlik Sense koduna dahil edilmez. Belgeyi dönüştürmeden önce, QlikView kod düzenleyicisinde açın ve sonra gizli kod sekmelerinden bu kodu kopyalayıp normal kod sekmelerine yapıştırın. Qlik Sense uygulamasında kodu gizleyemeyeceğinizi unutmayın.

Standart mod

Bazı deyimler ve fonksiyonlar standart modda kullanılamaz veya kısıtlamalara sahiptir. Daha fazla bilgi için bkz. Dosya sistemi erişim kısıtlaması.

Bölüm erişimi

Bölüm erişimine sahip bir QlikView belgesi, biçim ve desteklenen fonksiyonda farklılıklar olduğu için Qlik Sense uygulamasına aktarılamaz.

Bölüm erişimi ile belge dönüştürülürken aşağıdaki adımlar gereklidir:

 1. Belgeyi dönüştürmeden önce, QlikView kod düzenleyicisinde bölüm erişim kodunu kaldırın.
 2. Belgeyi dönüştürün.
 3. Qlik Sense uygulamasında section access'i yeniden uygulayın.

Qlik Sense uygulamasında, dikkate almanız gereken bazı farklılıklar vardır:

 • Kullanıcı kimlik doğrulaması değiştirilmiştir. USERID alanı tüm kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kullanılır ve NTNAME ve PASSWORD alanları desteklenmez.
 • Bölüm erişimi, Qlik Sense uygulamasında tam dışarıda bırakma kullanılarak uygulanır. Bu, yalnızca özel olarak erişim izni aldığınız verileri görebileceğiniz anlamına gelir.

Koda erişiminiz varsa, ancak verilere yoksa, uygulamayı veriler olmadan açabilir ve bölüm erişimi dahil olmak üzere kodu düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Section Access ile veri güvenliğini yönetme.

Set analizinde tırnak işareti gösterimi

Eski QlikView belgelerinde veya daha eski QlikView sürümleriyle oluşturulan belgelerde yer alan set analizindeki tırnak işareti gösterimi, Qlik Sense uygulamasındakinden farklıdır. Qlik Sense uygulamasında belirli set analizi ifadelerini değiştirmeniz gerekebilir.

Tek tırnak ve çift tırnak işaretleri, eski gösterimde aynı şekilde hareket eder. Hem tek tırnak hem de çift tırnaklar arama olarak yorumlanır. Joker karakterler (*, ?) kullanılabilir.

Tek tırnak ve çift tırnak işaretleri, yeni gösterimde farklı şekilde hareket eder.

Tek tırnak işaretleri, düz dize karşılaştırması olarak yorumlanır. Yalnızca bir alan değeri bulunur ve arama dizesinde joker karakterlere izin verilmez. Örneğin, yıldız işareti, yıldız işareti olarak yorumlanır.

Çift tırnaklar, arama olarak yorumlanır. Joker karakterlere ve ilişkisel işleçlere izin verilir ve birkaç alan değeri bulunabilir.

Örneğin, Sum({$<Country={'Austr*'}>}Sales) ifadesinin Sum({$<Country={"Austr*"}>}Sales) olarak değiştirilmesi gerekebilir.

Aynı şekilde, sayısal karşılaştırmaların veya değişken karşılaştırmalarının değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, Süre={'>3'} değerinin Süre={">3"} olarak değiştirilmesi gerekebilir

Dışa aktarımdan hariç tutulan QlikView değişkenleri

QlikView için ilişkili olmadığından veya Qlik Sense içinde farklı şekilde işlendiğinden birçok değişken, bir QlikView belgesinden dışa aktarılmaz.

Aşağıdaki değişkenler dışa aktarılmaz:

 • CD ile başlayan tüm değişkenler
 • FLOPPY ile başlayan tüm değişkenler
 • QvPath, QvRoot, QvWorkPath, QvWorkRoot
 • WinPath, WinRoot
 • ErrorMode
 • StripComments
 • ScriptErrorCount, ScriptError
 • ThousandSep, DecimalSep, MoneyThousandSep, MoneyDecimalSep, MoneyFormat
 • TimeFormat, DateFormat, TimestampFormat
 • MonthNames, DayNames
 • ScriptErrorDetails, ScriptErrorList
 • OpenUrlTimeout
 • HidePrefix
 • FirstWeekDay
 • BrokenWeeks
 • ReferenceDay
 • FirstMonthOfYear
 • CollationLocale
 • LongMonthNames, LongDayNames