Ana içeriğe geç

İçgörüler analiz türleri

İçgörüler, çok çeşitli analiz türleri kullanarak sonuçlar sağlar. Bu analiz türleri, içgörüler oluşturulurken en iyi uygulama görselleştirmeleri sağlar.

Sorgunun girişlerine ve verilerinizin özelliklerine bağlı olarak farklı analiz türleri kullanılır. Qlik cognitive engine, kullanılabilir verilere bağlı olarak sorgunuz için en iyi analiz türünü belirler. Aşağıdaki tabloda analiz türleri açıklanmaktadır. Her bir analiz türü için bazı koşullar listelenmemektedir. Tabloda ayrıca bir İçgörüler grafiğini düzenlerken alternatif olarak kullanılabilecek grafikler de listelenir.

Analiz türleri
Analiz türü Açıklama Boyutlar Hesaplamalar Grafikler Alternatif grafikler
Olgu Toplanan belirli toplamlar. 0 1-2 KPI Yok
Değerler Belirtilen boyut ve hesaplama değerlerinin tablo olarak listesi. 0-10 0-10 Tablo Yok
Sıralama İsteğe bağlı gruplandırma ile boyut değerlerinin bir hesaplamaya göre sıralaması. 1-2 1

Sütun grafik

Pivot tablo

Pasta grafiği

Huni grafik

Kelime bulutu

Çoklu KPI

Kırılım Bir hesaplamanın birden çok boyuta göre kırılımı. 2-3 1

Ağaç haritası

Sütun grafik

Tablo

Sütun grafik

Sankey grafiği

Isı haritası

Mekko grafiği

Dağılım çizimi

Harita dağılımı Hesaplamaların birden çok coğrafi boyuta göre kırılımı. 1-2 1-2 Harita Yok
Genel Bakış Bir hesaplamanın birden çok boyuta göre genel bakışı. 1-2 1 Dağılım çizimi Yok
Katkı Kümülatif katkı ile birlikte bir sıralama sağlar (Pareto grafiği). 1 1

Birleşik grafik

Tablo

Tablo

Birleşik grafik

Geçerli tarihe kadar yıllık analiz Bir hesaplamanın (geçen yıldan bu yıla kadar) bir boyuta göre kırılımı. 1 1 Sütun grafik

Sütun grafik

Sankey grafiği

Isı haritası

Mekko grafiği

Dağılım çizimi

Trend Bir hesaplamanın, isteğe bağlı olarak, düşük nicelikli bir boyuta göre kırılımı alınmış zaman içindeki performansı. 1 tarih/saat boyutu ve isteğe bağlı olarak 1 diğer boyut 1-3 Çizgi grafiği

Fark şelalesi grafiği

Bölge grafiği

Dağılım çizimi

İşlem kontrol grafiği Ortalamaya (sigma) göre zaman içindeki hesaplama performansının bir göstergesini sağlar. 1 tarih/saat boyutu 1 Çizgi grafiği Yok
Karşılaştırma Bir boyut üzerinden iki hesaplamayı karşılaştırır. 1 2

Dağılım grafiği

Birleşik grafik

Çoklu KPI

Dağılım grafiği

Korelasyon 2'ye kadar isteğe bağlı boyut üzerinden 2 hesaplama arasında göreli korelasyon sağlar. 0-2 2

KPI

Dağılım çizimi

Yok
Küme (K-Ortalama) KMeans ile sonuçları kümelerken bir boyut üzerinden 2 hesaplama arasında karşılaştırma sağlar. 1 2 Dağılım grafiği Yok
Aykırılıklar

Geçmiş verilerdeki örüntüleri analiz ederek ani yükselme anormalliklerini belirtir.

1 tarih/saat boyutu 1 Çizgi grafiği Yok
Dönem analizi

Seçili analiz dönemindeki mevcut veya en son dönemdeki bir hesaplamayla ilgili değişikliği gösterir

Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.

1-2 1

Gösterge KPI

Sütun grafik

Dağılım grafiği

Yok
Hedefe kıyasla dönem performansı

Bir hesaplamada, geçerli dönem ile önceki dönem arasındaki değişikliği karşılaştırır. Değişiklik, tahmin edilen bir hedef değer kullanılarak ölçülür.

Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.

1 1

Gösterge KPI

Pasta grafiği

Tablo

Yok