Ana içeriğe geç
Boyutlar

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Bir boyutu genellikle pasta grafiğindeki dilimler olarak veya dikey çubuklara sahip bir sütun grafiğin x ekseninde bulabilirsiniz.

Boyutlar, veri modeli tablolarındaki alanlardan oluşturulur.

Example:  

Product Type, uygulamaya yüklenen Product tablosundaki bir alandır. Bu alanın değerleri, ürünlerin gruplandığı farklı türlerdir.

Örneğin, grafiğe Product Type boyutunu ekleyerek her türün maliyetini görselleştirmek için bir sütun grafik oluşturabilirsiniz. Görselleştirmeyi tamamlamak için Product Type boyutu ile gruplandırılan bir hesaplama (bu durumda Cost) eklemeniz gerekir.

Product Type boyutunu ve Cost hesaplamasını içeren sütun grafik.

Bar chart.

See also