Ana içeriğe geç

Veri modeli görüntüleyicisi

Veri modeli görüntüleyicisi, uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Tablolar ve alanlar hakkında ayrıntılı meta verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca veri alanlarından boyutlar ve hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Bilgi notuDirect Discovery tabloları, Direct Discovery Field ile gösterilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. ile büyük veri kümelerine erişimDirect Discovery.
Veri modeli görüntüleyicisi, bir uygulamanın veri yapısı için bir genel görünüm görüntüler.

Data model viewer.

A: Araç çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

More Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Hazırla

Verilerinizi hazırlayın. Veri yöneticisi, Veri modeli görüntüleyicisi veya Veri yükleme düzenleyicisi seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada seçenekler mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Verilerinizi analiz edin. Sayfa veya İçgörüler seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Anlatın

Verilerinizle bir hikaye anlatın. Hikaye anlatımı'nı seçebilirsiniz.

Collapse Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde daraltın.
Reduce Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültün.
Expand Tüm tabloları, tüm alanları gösterecek şekilde genişletin.
Scatter chart Dahili tablo görünümü - yapay alanlar içeren Qlik Sense veri modeli.
Data model Kaynak tablo görünümü - kaynak veri tablolarının veri modeli.
Grid View Kılavuz çizgisi düzeni, Otomatik düzen ve Düzeni geri yükle seçeneklerine sahip düzen menüsü.
open bottom panel Ön izleme bölmesini açıp kapatın.

B: Genel Bakış

Uygulamadaki tüm tabloların ve alanların genel görünümü ve aralarındaki ilişkilendirmeler. Search data model seçeneğine tıklayarak belirli tabloları ve alanları arayabilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için zoom inseçeneğine tıklayabilir zoom out veya kaydırıcıyı kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 olarak geri yüklemek için Home seçeneğine tıklayın.

Tablo düzenini (konumlar ve boyutlar), Locked seçeneğine tıklayarak kilitleyebilirsiniz. Tablo düzeninin kilidini kaldırmak için Unlocked seçeneğine tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modelini görüntüleme ve dönüştürme.

C: Önizleme bölmesi

Tablolar ve alanlar hakkındaki ayrıntıların bulunduğu ön izleme bölmesi.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinde tabloların ve alanların önizlemesi.

Daha fazla bilgi