Ana içeriğe geç

ValueList - grafik fonksiyonu

ValueList(), hesaplanan boyutta kullanıldığında yapay bir boyut oluşturacak olan listelenmiş değerler kümesini döndürür.

Bilgi notuValueList fonksiyonuyla oluşturulmuş yapay boyutlu grafiklerde, grafik ifadesindeki aynı parametrelerle ValueList fonksiyonunu yeniden belirterek belirli bir ifade hücresine karşılık gelen boyut değerine referansta bulunabilir. Bu fonksiyon, tabii ki, düzen içinde herhangi bir yerde kullanılabilir, ancak, yapay boyutlar için kullanıldığı zamanlar dışında, yalnızca toplama işlevi içinde anlamlı olur.
Bilgi notuYapay boyutlar seçimlerden etkilenmez.

Syntax:  

ValueList(v1 {,...})

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
v1 Statik değer (genellikle bir dizedir; ancak sayı da olabilir).
{,...} İsteğe bağlı statik değerler listesi.

Examples and results:  

İşlev örnekleri
Örnek Sonuç
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

Tabloda bir boyut oluşturmak için kullanıldığında, bu örneğin, üç dize değerinin tablodaki satır etiketleri olmasıyla sonuçlanır. Daha sonra bir ifade içinde bunlara referansta bulunulabilir.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID), IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Bu ifade, değerleri oluşturulan boyuttan alır ve üç toplama işlevi için giriş olarak, iç içe bir IF deyiminde bunlara referansta bulunur:

Örneklerde kullanılan veriler:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');