Ana içeriğe geç

Set işleçleri içeren set değiştiricileri

Bir alan içindeki seçim, farklı öğe setleri üzerinde çalışan set işleçleri kullanılarak tanımlanabilir. Örneğin <Year = {"20*", 1997} - {2000}> değiştiricisi, "1997" yılına ek olarak, "2000" hariç olmak üzere, "20" ile başlayan tüm yılları seçer.

Examples and results:  

İşleç örnekleri
Örnekler Sonuçlar
sum( {$<Product = Product + {OurProduct1} – {OurProduct2} >} Sales ) Seçilen ürünler listesine "OurProduct1" eklenmiş ve seçilen ürünler listesinden "OurProduct2" çıkarılmış olarak, geçerli seçim için satışları döndürür.
sum( {$<Year = Year + ({“20*”,1997} – {2000}) >} Sales )

Geçerli seçim için satışları, “Year”: 1997 alanında yapılan ve tümü 2000 değil, “20” ile başlayan ek seçimlerle döndürür.

2000'in geçerli seçime dahil edilmesi durumunda yine de değişimden sonra dahil edileceğini unutmayın.

sum( {$<Year = (Year + {“20*”,1997}) – {2000} >} Sales )

Yukarıdakiyle neredeyse aynı sonucu döndürür; ancak burada 2000, başlangıçta geçerli seçime dahil edilmişse de hariç tutulur. Örnek, bir öncelik sırası tanımlamak için bazen ayraç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir.

sum( {$<Year = {“*”} – {2000}, Product = {“*bearing*”} >} Sales )

"Year" içindeki bir yeni seçim ile (2000 hariç tüm yıllar) ve yalnızca 'bearing' dizesini içeren ürünler için, geçerli seçime yönelik satışları döndürür.