Ana içeriğe geç
RangeSum - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeSum - kod ve grafik fonksiyonu

RangeSum(), bir değer aralığının toplamını döndürür. + işlecinden farklı olarak, sayısal olmayan tüm değerler 0 gibi işlem görür.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
first_exprHesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
ExpressionHesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

RangeSum fonksiyonu sayısal olmayan tüm değerlerle 0 gibi işlem yapar (+ işlecinden farklı olarak).

Examples and results:  

Örnekler
Örnekler Sonuçlar
RangeSum (1,2,4)

7 döndürür

RangeSum (5,'abc') 5 döndürür
RangeSum (null( ))

0 döndürür

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeSum değerlerini gösterir.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

İfadeyi içeren örnek:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan üç MyField) değerinin toplamını döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeSum() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

İpucu notuÖrneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
Örnek veriler
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;