Ana içeriğe geç
RangeNullCount - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeNullCount - kod ve grafik fonksiyonu

RangeNullCount(), ifadede veya alanda NULL değerlerin sayısını bulur.

Syntax:  

RangeNullCount(first_expr [, Expression])

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Examples and results:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar
RangeNullCount (1,2,4)

0 döndürür

RangeNullCount (5,'abc') 0 döndürür
RangeNullCount (null( ), null( ))

2 döndürür

İfadeyi içeren örnek:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen Sum(MyField) fonksiyonunun üç sonucunda NULL değerlerin sayısını döndürür.

Bilgi notuAşağıdaki örnekte MyField öğesinin kopyalanması NULL değeri ile sonuçlanmaz.
Örnek veriler
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Bu satırın üzerinde satır olmadığından 2 döndürür; 3 değerin 2'si eksiktir (=NULL).
'abc' Geçerli satırın üzerinde sadece bir satır olduğundan 1 döndürür; üç değerden birisi eksiktir (=NULL).
8 Üç satırdan hiçbiri NULL değeri olmadığından 0 döndürür.

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;