Ana içeriğe geç
RangeFractile - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeFractile - kod ve grafik fonksiyonu

RangeFractile(), bir sayı aralığının n. fractile değerine (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri döndürür.

Bilgi notu RangeFractile(), fraktili hesaplarken en yakın sıralamalar arasında doğrusal enterpolasyon kullanır.

Syntax:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fractile Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Examples and results:  

İşlev örnekleri
Örnekler Sonuçlar
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) 1,72 döndürür
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

3 döndürür

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

3,5 döndürür

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeFrac değerlerini gösterir.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

 

İfadeyi içeren örnek:

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

Bu örnekte, Above() kayıtlar arası fonksiyonu, isteğe bağlı offset ve count bağımsız değişkenlerini içermektedir. Böylece, aralık fonksiyonlarının herhangi biri için giriş olarak kullanılabilecek bir sonuç aralığı üretilir. Bu durumda, Above(Sum(MyField),0,3) fonksiyonu, geçerli satır ve üzerindeki iki satır için MyField değerlerini döndürür. Bu değerler RangeFractile() fonksiyonu için giriş değerlerini sağlar. Bu nedenle, aşağıdaki tablodaki alt satır için bu, RangeFractile(0.5, 3,4,6) eşdeğeridir; başka bir deyişle, 3, 4 ve 6 dizisi için 0,5 fraktilidir. Geçerli satırın yukarısında bir satır olmayacak şekilde, aşağıdaki tabloda yer alan ilk iki satır, aralıktaki değer sayısı uygun şekilde azaltılır. Diğer kayıtlar arası fonksiyonları için benzer sonuçlar üretilir.

Örnek veriler
MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;