Ana içeriğe geç
RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu

RangeAvg() aralık ortalamasını döndürür. Fonksiyonun girdisi bir değer aralığı veya bir ifade olabilir.

Syntax:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Examples and results:  

Kod örnekleri
Örnekler Sonuçlar
RangeAvg (1,2,4)

2,33333333 döndürür

RangeAvg (1,'xyz') 1 döndürür
RangeAvg (null( ), 'abc') NULL döndürür

Example:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeAvg değerlerini gösterir.

Sonuç tablosu
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

İfadeyi içeren örnek:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan üç MyField değerinin aralık sonucunun hareketli ortalamasını döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeAvg() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

İpucu notuÖrneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
Örnek veriler
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3)) Comments
10 10 En üst satır bu olduğundan, aralık yalnızca tek bir değerden oluşur.
2 6 Bu satırın üzerinde sadece bir satır bulunduğundan aralık şöyle olur: 10,2.
8 6.6666666667 RangeAvg(10,2,8) eşdeğeri
18 9.333333333 -
5 10. 333333333 -
9 10.6666666667 -

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;