Ana içeriğe geç
İç içe geçmeli toplamalar

BU SAYFADA

İç içe geçmeli toplamalar

Bir toplamayı başka bir toplamanın sonucuna uygulamanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu uygulama iç içe geçmeli toplamalar olarak adlandırılır.

Genel bir kural olarak, Qlik Sense grafik ifadesinde iç içe geçmiş toplamalara izin verilmez. İç içe geçmeye ancak şu durumda izin verilir:

  • İç toplama işlevinde TOTAL niteleyicisi kullanıldığında.
Bilgi notu En fazla 100 düzeyde iç içe geçmeye izin verilir.

TOTAL niteleyicili iç içe geçmeli toplamalar

Example:  

Sales alanının toplamını hesaplamak, ancak yalnızca OrderDate alanı geçen yıla eşit olan işlemleri dahil etmek istiyorsunuz. Geçen yıl, Max(TOTAL Year(OrderDate)) toplama işleviyle elde edilebilir.

Aşağıdaki toplama işlevi istenen sonucu döndürecektir:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

TOTAL niteleyicisinin dahil edilmesi, bu tür bir iç içe geçme işleminin Qlik Sense tarafından kabul edilmesi için mutlaka gereklidir; ancak bu daha sonra istenilen karşılaştırma için de gereklidir. Bu tür iç içe geçme ihtiyacı oldukça yaygındır ve iyi bir uygulamadır.