Ana içeriğe geç
IRR - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

IRR - grafik fonksiyonu

IRR(), grafik boyutları üzerinde yinelenen value ile verilen ifadedeki sayıların temsil ettiği bir nakit akışı serisi için toplam iç geri dönüş oranını döndürür.

Yıllık gelirle ilgili olduklarından, bu nakit akışlarının birbirine eşit olmaları gerekmez. Bununla birlikte, nakit akışlarının aylık veya yıllık gibi düzenli aralıklarla meydana gelmesi gerekir. Dahili geri dönüş oranı, düzenli aralıklarda meydana gelen ödemelerden (negatif değerlerden) ve gelirden (pozitif değerlerden) oluşan ve bir yatırım için alınan faiz oranıdır. Hesaplamak için, bu fonksiyon en az bir pozitif ve bir negatif değere ihtiyaç duyar.

Syntax:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
value Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, hesaplanan boyutlarla birlikte Aggrgelişmiş işlevini kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
IRR(Payments)

0.1634

Ödemelerin tabiatı gereği dönemsel (örneğin, aylık) olduğu varsayılır.

Bilgi notuTarih alanı, ödemelerin yapıldığı tarihleri sağladığınız sürece ödemelerin dönemsel olmayabileceği XIRR örneğinde kullanılır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');