Ana içeriğe geç

HSL - kod ve grafik fonksiyonu

HSL(), bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için ifadelerde kullanılır; burada renk, 0 ile 1 arasındaki hue, saturation ve luminosity değerleriyle tanımlanır.

Syntax:  

HSL (hue, saturation, luminosity)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
hue, saturation, luminosity 0 ile 1 arasında değişen hue, saturation ve luminosity bileşen değerleri.
Bilgi notuTüm bağımsız değişkenler 0 ila 1 aralığında tamsayılara çözülen ifadeler olmalıdır.

Sayısal bileşen yorumlanıyorsa ve onaltılık gösterimde biçimlendiriliyorsa, renk bileşenlerinin RGB değerlerini görmek daha kolay olur. Örneğin, açık yeşilin numarası 4 278 255 360'tır ve bu değer onaltılık gösterimde FF00FF00 ve RGB (0,255,0) olur. Bu da HSL (80/240, 240/240, 120/240) (HSL değeri (0.33, 1, 0.5)) ile eşdeğerdir.

Görselleştirmelerde renk fonksiyonlarının nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler ve ifadeye göre rengi destekleyen görselleştirmelerle ilgili ayrıntılar için lütfen Görselleştirmeyi renklendirme bölümüne bakın.

Görselleştirmeyi renklendirme