Ana içeriğe geç

Gösterge

Gösterge, tek bir hesaplama değeri gösterir ve bu değerin nasıl yorumlandığını görselleştirir.

A gauge.

Ne zaman kullanılır?

Gösterge, çoğu zaman yönetim gösterge paneli gibi alanlarda KPI'ları sunmak için kullanılır ve segment oluşturma ve renk kodlamasıyla birlikte performans sonucunu göstermenin etkili bir yöntemidir.

Değerin yorumlanmasını desteklemek için ilgili maks. ve min. değerlerin ayarlanması önemlidir. Ek bağlam sağlamak için referans çizgisi kullanabilirsiniz.

Avantajlar

Gösterge, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir ve bir alandaki performansı hemen gösterebilir.

Dezavantajlar

Gösterge, görselleştirdiği tek değer için çok fazla alan gerektirir.

Görsel açıdan cazip olsa da, gösterge tek bir hesaplama değerini sunmak için her zaman en iyi seçenek değildir. Maks. ve min. değerlere karar verilirken karşılaşılan sorunlar, başka bir görselleştirmenin kullanılması gerektiğini gösterir.

Gösterge olmadan yalnızca bir performans değeri göstermek isterseniz, bunun yerine KPI'yı kullanabilirsiniz.

Gösterge oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada gösterge oluşturabilirsiniz. Bir göstergede, yalnızca bir hesaplamanız olabilir ve boyutlarınız olamaz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, boş bir göstergeyi sayfaya sürükleyin.
  2. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Gösterge oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Bir göstergede varsayılan olarak aşağıdaki ayarlar kullanılır:

  • Radyal gösterge.
  • Tek (mavi) renk.
  • Aralık sınırları: min (0), maks (100).
  • Segment yok.
  • Etiket ve başlık orta ölçekte görüntülenir.

Örneğin, radyal göstergeyi sütuna dönüştürebilir ve renk gradyanı kullanabilirsiniz.

Bar gauge with a color gradient.

Görüntüleme sınırlamaları

Hesaplama değeri aralık sınırlarının dışında olduğunda, bir ok hesaplama değerinin aralık değerlerinden yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösterir.