Ana içeriğe geç

İfadelerde değişkenleri kullanma

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

İfadelerde değişkenleri kullanma

Qlik Sense içindeki bir değişken, sayısal veya alfasayısal bir değer gibi statik bir değeri ya da hesaplamayı depolayan bir konteynerdir. Uygulamadaki değişkeni kullandığınızda, değişkende yaptığınız değişiklikler değişkenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Değişkenleri, değişkenlere genel bakışta veya veri yükleme düzenleyicisini kullanarak kodda tanımlayabilirsiniz. Bir değişkenin değerini, veri yükleme komut dosyasındaki Let ve Set deyimlerini kullanarak ayarlarsınız.

İpucu: İfadelerde değişkenleri kullanırken, yalnızca değişkeni düzenleyerek aynı anda bir grafik aralığında kullanılan ifadeyi değiştirebilirsiniz.

Bir sayfayı düzenlerken Değişkenler için genel bakış bölümünü açmak üzere düzenleme çubuğunda Variables seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Not: Değişkenler genel bakışı, yayınlanan uygulamalarda yer almaz. Yayınlanan uygulamada değişkenler eklemeniz veya değiştirmeniz gerekiyorsa Gösterge Paneli paketiyle birlikte sunulan değişken girişi kontrolünü kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Değişken girişi kontrolü

Değişkenlere genel bakışta aşağıdaki eylemler kullanılabilir:

 • Yeni bir değişken oluşturun.
 • Seçilen değişkeni düzenleyin.

 • Seçilen değişkeni silin.
Not: Kodda tanımlanan bir değişkeni düzenlemek veya silmek isterseniz kodu düzenlemeniz gerekir.

Bir uygulamadaki tüm değişkenler için genel bir bakış elde etme

Yayınlanmayan bir uygulamadaki tüm değişkenler için genel bir bakış alabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. When editing a sheet, click Variables tıklayın.

  Değişkenlere genel bakış açılır ve uygulamadaki tüm değişkenlerin listesini ve tanımlarını (varsa) görüntüler.

 2. Listeden ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz bir değişkeni seçin.

  Değişken genişleyerek değişken hakkındaki ayrıntılı bilgileri ve varsa tanımını, açıklamasını ve etiketlerini görüntüler.

  Not: Bir değişken oluşturulduğunda veya düzenlendiğinde, ad alanı dışındaki tüm alanlar boş bırakılabilir.