Ana içeriğe geç

Hikayelerle çalışma

Bu bölümde hikayeler üzerinde çalışmayı göreceksiniz. Örneğin, hikaye oluşturmayı, çoğaltmayı ve ayarlarını değiştirmeyi anlayabilirsiniz.

Yeni hikayeler oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa görünümünden hikayeleri görüntülemek için Story Mode seçeneğine tıklayın.

 2. seçeneğine Create new veya Yeni hikaye oluştur seçeneğine tıklayın.

  Yeni hikayem başlıklı yeni bir hikaye oluşturulur.

 3. Hikayenize anlamlı bir ad verin ve istiyorsanız bir açıklama ekleyin.
 4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni hikaye kaydedilir.

Hikayeleri düzenleme

Uygulamaya veriler yüklediğinizde yeni bilgiler edinmek için verileri analiz edersiniz. Yeni bilgilerinizi yeni bir hikayede veya mevcut bir hikayenin düzenlenmiş sürümünde sunabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri yöneticisi ile uygulamalardaki verileri yönetme ve Veri kod dosyasıyla veri yükleme.

Anlık görüntünün durumu ve seçimler, veriler yeniden yüklenirken güncellenmeyecektir. Her zaman anlık görüntünün çekildiği zamanda mevcut olan verileri yansıtacaktır. Ancak, canlı veri sayfaları statik değildir ve verilerin yeniden yüklenmesinden etkilenecektir.

Uygulamada görselleştirmenin kaynağına giderek bir slaytta görselleştirmenin anlık görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Görselleştirme artık güncellenmiş verilere sahip olur. Hikayenizde kullanmak üzere yeni bir anlık görüntü alabilirsiniz.

Bir anlık görüntü aldığınızda, anlık görüntünüz için bir açıklama oluşturabilirsiniz. Açıklama, hikayenizi oluştururken anlık görüntü kütüphanesindeki farklı anlık görüntüleri ayırt edebilmenize yardımcı olur. Açıklama, hikayeyi oynattığınızda görünmez.

İpucu: Orijinal hikayeyi saklamak isterseniz hikayeyi düzenlemeye başlamadan önce hikayeyi çoğaltın.
İpucu: Hikayeyi Qlik Sense dışında sunmak isterseniz dışa aktarabilirsiniz.

Hikayelerin başlıklarını ve açıklamalarını değiştirme

Hikayelerinizin başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Bir hikayenin adını veya açıklamasını değiştirmek için, uygulamanın kişisel bulutunuzda veya grup çalışma alanınızda olması gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, hikayeleri görüntülemek için Ç seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından hikaye başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.

Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.

İpucu: Hikayenin başlığını ve açıklamasını, sağ üst köşedeki hikaye gezgininde de değiştirebilirsiniz.

Hikayelerin küçük resimlerini değiştirme

Uygulamaya genel bakış ve hikaye gezgininde hikayeleri daha kolay ayırt edebilmek için bir hikayenin varsayılan küçük resmini başka bir küçük resimle değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, hikayeleri görüntülemek için Ç seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından hikaye başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde 0 seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Hikayenin küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, hikayenin küçük resmi olarak kullanılır ve hikaye gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu: Hikayenin küçük resmini, sağ üst köşedeki hikaye gezgininde de değiştirebilirsiniz.
İpucu: Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Qlik Sense için: Medya kitaplığında Uygulama içi klasörüne resimler yükleyebilirsiniz. Resimleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Bilgisayarınızdaki aşağıdaki klasöre resimler yerleştirebilirsiniz: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Resimler medya kitaplığındaki varsayılan klasöründe yer alır. Uygulamayı kurulumlar arasında taşırken uygulamada kullandığınız resimler, uygulamayla birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda resimler, uygulamaya yönelik medya kitaplığındaki Uygulama içi klasöründe yer alır.

Not: Yalnızca yayınlanmayan bir hikayenin küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Hikayeleri çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir hikaye, ister sizin oluşturduğunuz bir hikaye olsun, istediğiniz hikayeyi çoğaltabilirsiniz. Hikayeleri çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımaktır.

Çoğaltılan bir hikaye, orijinal hikayeyle aynı içeriği içerir ve aynı anlık görüntülere bağlanır. Çoğaltılan hikaye, orijinal hikaye güncellenirse güncellenmeyecektir. Çoğaltılan hikayeler, uygulamaya genel bakışta ve hikaye gezgininde Hikayelerim altında görünür.

Uygulamaya genel bakıştan hikayeyi çoğaltma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamanın hikayelerini göstermek için sol tarafta Story Mode seçeneğine tıklayın.

 2. Hikayeye uzun basın/sağ tıklayın.

  Kısayol menüsü açılır.

 3. Çoğalt'a tıklayın.

Yeni hikaye oluşturuldu. Hikayelerim'in altında yer alır.

İpucu: Bir hikayeyi, hikaye gezginini kullanarak hikaye anlatımı görünümünde de çoğaltabilirsiniz Story Mode.

Hikayeleri silme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakıştan hikayeleri görüntülemek için Story Mode seçeneğine tıklayın.

 2. Silmek istediğiniz hikayeye uzun basın/sağ tıklayın.

  Kısayol menüsü açılır.

 3. Sil'e tıklayın.

 4. Hikayeyi silmek istediğinizi onaylamak için Sil'e tıklayın.

Hikaye uygulamadan silinir.

İpucu: Hikayeyi, hikaye gezgininde de silebilirsiniz Story Mode.