Ana içeriğe geç

TextBetween - kod ve grafik fonksiyonu

TextBetween(), girdi dizesinde ayırıcılar olarak belirtilen karakterler arasında olan metni döndürür.

Syntax:  

TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
delimiter1 text içinde aranacak ilk sınırlayıcı karakteri (veya dizeyi) belirtir.
delimiter2 text içinde aranacak ikinci sınırlayıcı karakteri (veya dizeyi) belirtir.
n Sınırlayıcı çiftinin hangi oluşu arasında arama yapılacağını tanımlar. Örneğin, 2 değeri sınırlayıcı1 öğesinin ikinci oluşu ile sınırlayıcı2 öğesinin ikinci oluşu arasındaki karakterleri döndürür.