Ana içeriğe geç

FindOneOf - kod ve grafik fonksiyonu

FindOneOf(), sağlanan bir karakter kümesinden herhangi bir karakterin oluş konumunu bulmak için bir dize arar. Üçüncü bir bağımsız değişken (1'den büyük değerli) sağlanmadığı takdirde, arama kümesinden herhangi bir karakterin ilk oluş konumu döndürülür. Herhangi bir eşleşme bulunamazsa 0 sonucu döndürülür.

Syntax:  

FindOneOf(text, char_set[, count])

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
char_set text içinde aranacak bir dizi karakter.
count Karakterlerden herhangi birinin hangi oluşunun aranacağını tanımlar. Örneğin, 2 değeri ikinci oluşu arar.