Ana içeriğe geç
FINV - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

FINV - kod ve grafik fonksiyonu

FINV(), F olasılık dağılımının tersini döndürür.

Syntax:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
prob F olasılık dağılımıyla ilişkili bir olasılıktır ve 0 ile 1 arasında bir sayı olmalıdır.
degrees_freedom Serbestlik derecesinin sayısını belirten bir tamsayı.

Bu fonksiyon FDIST fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.