Ana içeriğe geç

Unqualify

BU SAYFADA

Unqualify

Unqualify deyimi, daha önce Qualify deyimiyle açılmış olan alan adlarının nitelenmesini kapatmak için kullanılır.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist

Nitelemenin açılması gereken alanların virgülle ayrılmış listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. Alan adlarında * ve ? joker karakterlerine izin verilir. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarının tırnak içine alınması gerekebilir.

Daha fazla bilgi için Qualify deyimi belgelerine başvurun.

Example 1:  

Unqualify *;

Example 2:  

Unqualify TransID;

See also