Ana içeriğe geç

Previous - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

Previous - kod fonksiyonu

Previous(), where cümlesi nedeniyle atılmamış önceki bir giriş kaydındaki verileri kullanarak expr ifadesinin değerini bulur. Bir iç tablonun ilk kaydında, bu fonksiyon NULL sonucunu döndürür.

Syntax:  

Previous(expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

İfade, daha gerideki kayıtlara erişmek için, iç içe geçen previous() fonksiyonlarını içerebilir. Veriler doğrudan giriş kaynağından getirilir ve böylece Qlik Sense içine yüklenmemiş alanlara referansta bulunulması da mümkün olur (yani, ilişkili veritabanına depolanmamış olsalar bile).

Limitations:  

Bir dahili tablonun ilk kaydında, fonksiyon NULL sonucunu döndürür.