Ana içeriğe geç

Peek - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

Peek - kod fonksiyonu

Peek(), zaten yüklenmiş veya dahili bellekte var olan bir satır için bir tabloda bir alanın değerini bulur. Satır numarası belirtilebilir (tabloda olduğu gibi).

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Döndürülen değerin gerekli olduğu alanın adı.Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.
row_no

Tabloda alanın zorunlu olduğunu belirten satır. Bir ifade olabilir, ancak tamsayıya çözümlenmelidir. 0 ilk kaydı ve 1 ikinci kaydı gösterir ve bu böyle devam eder. Negatif sayılar tablonun sonundan itibaren sırayı belirtir. -1 değeri, okunan son kaydı gösterir.

row belirtilmezse -1 olduğu varsayılır.

table_name Sonunda iki nokta üst üste olmayan tablo etiketi. table_name belirtilmezse geçerli tablo olduğu varsayılır. LOAD deyimi dışında kullanılırsa veya başka bir tabloya referansta bulunursa, table_name dahil edilmelidir.

Limitations:  

Bir dahili tablonun ilk kaydında, fonksiyon NULL sonucunu döndürür.