Ana içeriğe geç

LookUp - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

LookUp - kod fonksiyonu

Lookup() zaten yüklü durumdaki bir tablonun içine bakar ve match_field_name alanında match_field_value değerinin ilk oluşuna karşılık gelen field_name değerini döndürür. Bu tablo, mevcut tablo ya da daha önce yüklenmiş başka bir tablo olabilir.

Syntax:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Döndürülen değerin gerekli olduğu alanın adı.Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.
match_field_name match_field_value öğesinin aranacağı alanın adı. Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.
match_field_value match_field_name alanında aranacak değer.
table_name

Değerin aranacağı tablonun adı. Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.

table_name atlandığı takdirde geçerli tablo kabul edilir.

Not: Tırnak içinde olmayan bağımsız değişkenler geçerli tabloya referansta bulunur. Diğer tablolara referansta bulunmak için bağımsız değişkeni tek tırnak içine alın.

Limitations:  

Tablo, sıralamanın tam olarak tanımlanmadığı birleştirmeler gibi karmaşık işlemlerin bir sonucu olmadıkça, aramanın yapıldığı sıra yükleme sırasıdır. Hem field_name hem de match_field_name öğesi, table_name öğesi ile belirtilen aynı tablodaki alanlar olmalıdır.

Herhangi bir eşleşme bulunamazsa NULL sonucu döndürülür.

Not: Lookup() fonksiyonu esnektir ve daha önce yüklenmiş herhangi bir tabloya erişim sağlayabilir. Bununla birlikte, Applymap() fonksiyonu ile karşılaştırıldığında yavaştır.