Ana içeriğe geç

GeoReduceGeometry - kod ve grafik fonksiyonu

GeoReduceGeometry(), bir geometrinin köşelerini azaltmak ve her alanın sınır çizgilerini görüntülemeye devam ederek birkaç alanı tek bir alanda birleştirmek için kullanılır.

Syntax:  

GeoReduceGeometry(field_name[, value])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Temsil edilecek coğrafyayı içeren bir alana başvuran alan veya ifade. Bu, enlem ve boylamı veya bir alanı gösteren bir nokta (veya nokta kümesi) olabilir.
value

Geometriye uygulanacak azaltma miktarı. Aralık 0 ile 1 arasındadır; 0 azaltma yapılmayacağını, 1 ise köşe için maksimum azaltma miktarını gösterir.

Not: Karmaşık veri kümesiyle 0,9 veya daha yüksek value kullanılırsa, köşe sayısı görsel sunumun hatalı olduğu bir değere düşürülebilir.

GeoReduceGeometry(), birkaç alanı tek bir alana topladığı için GeoAggrGeometry() deyimininkine benzer bir fonksiyon gerçekleştirir. Aralarındaki fark, GeoReduceGeometry() deyimini kullandığınızda ön toplama verilerindeki sınır çizgilerinin haritada ayrı ayrı gösterilmesidir.

GeoReduceGeometry() bir toplama fonksiyonu olduğundan, bunu kodda kullanırsanız Group by cümlesi içeren bir LOAD deyimi gerekir.

GeoAggrGeometry - kod ve grafik fonksiyonu

Kendi harita verilerinizi yükleme