Ana içeriğe geç

GeoProject - kod ve grafik fonksiyonu

GeoProject(), bir geometriye projeksiyon uygulamak için kodlarda ve grafik ifadelerinde kullanılır.

Syntax:  

GeoProject(type, field_name)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
type Haritanın geometrisinin dönüştürülmesinde kullanılan yansıma türü. Bu, iki değerden birini alabilir: 1:1 yansıma ile sonuçlanan 'birim' (varsayılan) veya web merkator yansımasını kullanan 'merkator'.
field_name Temsil edilecek coğrafyayı içeren bir alana başvuran alan veya ifade. Bu, enlem ve boylamı veya bir alanı gösteren bir nokta (veya nokta kümesi) olabilir.
İpucu: Bu ve diğer toplama olmayan jeo-uyamsal fonksiyonlarla veri yükleme düzenleyicisinde Group by cümlesini kullanmayın; aksi halde yükleme sırasında hata oluşabilir.

Kendi harita verilerinizi yükleme