Ana içeriğe geç

Rate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, yıllık gelirin her dönemi için faiz oranını verir. Sonucun varsayılan sayı biçimi Fix iki ondalık basamak ve % işaretidir.

Syntax:  

Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])

Return data type: sayısal.

rate, yinelemeyle hesaplanır ve sıfır veya daha fazla çözümü olabilir. rate fonksiyonunun ardışık sonuçları yakınsamıyorsa NULL değer döndürülür.

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
nper Bir yıllık gelirde bulunan ödeme dönemlerinin toplam sayısı.

pmt

Her dönem yapılan ödeme. Yıllık gelirin ömrü süresince bu değiştirilemez. Ödeme bir negatif sayı olarak (örneğin, -20) belirtilir.

pv

Bugünkü değer veya gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin şu anki değeri olan toplu miktar. pv atlanırsa, 0 (sıfır) olduğu kabul edilir.

fv

Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra elde etmek istediğiniz nakit bakiyesi. fv atlanırsa, 0 olduğu kabul edilir.

type

Ödemeler vadesi dönem sonundaysa 0 ve ödemelerin vadesi dönem başındaysa 1 olmalıdır. type atlanırsa, 0 olduğu kabul edilir.