Ana içeriğe geç

NumericCount - kod fonksiyonu

NumericCount(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadede bulunan sayısal değerlerin sayısını döndürür.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

NumericCountByCustomer
3
2
0
2
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; İkinci deyim şunu verir:
TotalNumericCount
7
(bu boyutu içeren bir tabloda).

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumeriCCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Bir diğerini çoğaltan bir OrderNumber bulunduğundan, sonuç çoğaltılmayan 6 olur.