Ana içeriğe geç

Min - kod fonksiyonu

Min(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış verilerin en düşük sayısal değerini döndürür. Bir rank n belirtilmesiyle n. en düşük değer bulunabilir.

Syntax:  

Min ( expr [, rank])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rank Expression

rank öğesinin varsayılan değeri 1'dir ve bu en düşük değere karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en düşük ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en düşük üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Örnek Sonuç  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Min:

LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMin

2

4

8

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

Betacab

Canutility

MyMinRank2

9

5

-