Ana içeriğe geç
Örnek: Qlik Sense uygulamasında QlikView içeriğini el ile yeniden oluşturma

BU SAYFADA

Örnek: Qlik Sense uygulamasında QlikView içeriğini el ile yeniden oluşturma

Belirli görselleştirmeler ve diğer nesneler, QlikView converter kullanılarak dönüştürülemez. Bu konuda, Qlik Sense uygulamasında bu içeriğin bir kısmının nasıl el ile yeniden oluşturulacağına ilişkin bir örnek sağlanmaktadır.

Bu örnekte, Qlik Sense uygulamasında QlikView belgesini Customers.qvw yeniden oluşturmak için aşağıdakiler yapılmaktadır.

 1. QlikView converter aracını kullanarak Customers.qvw adlı bir QlikView belgesinde bazı nesneleri dönüştürme.
 2. Bu QlikView nesnelerini bir Qlik Sense uygulamasına yerleştirme.
 3. Qlik Sense uygulamasında dönüştürülmemiş olan QlikView nesnelerini el ile yeniden oluşturma.

Customers dört sayfa içerir:

 • Main
 • Container object
 • Conditional show
 • Forecast
QlikView içindeki Customers belgesinde Main sayfası

Main sheet in Customers.qvw

QlikView içindeki Customers belgesinde Container object sayfası

Container object sheet in Customers.qvw

QlikView içindeki Customers belgesinde Conditional show sayfası

Conditional show sheet in Customers.qvw

QlikView içindeki Customers belgesinde Forecast sayfası

Forecast sheet in Customers.qvw

Belge, Qlik Sense içinde el ile yeniden oluşturacağımız veya dönüştürücü tarafından dönüştürülecek olan şu nesneleri içerir:

 • Main sayfası:
  • liste kutuları (dönüştürücü)
 • Container object sayfası:
  • görselleştirmeler (dönüştürücü)
  • kapsayıcı (el ile)
 • Conditional show sayfası:
  • liste kutuları (dönüştürücü)
  • koşullu gösterme işlevini kullanan tablo kutusu (el ile)
  • metin nesneleri (el ile)
 • Forecast sayfası:
  • grafik (dönüştürücü)
  • kullanıcı girişi için değişken içeren kaydırıcı kutusu (el ile)

Gereksinimler

 • Qlik Sense Enterprise on Windows içinde Dev Hub öğesine erişim.

Kısıtlamalar

 • Diskte 500 MB'tan büyük belgeleri dönüştürmek için QlikView converter kullanamazsınız. Varlıkları kaybetmeden bir belgenin boyutunu azaltmak için bir belgedeki veri miktarını azaltabilir veya belgeyi veriler olmadan kaydedebilirsiniz.

QlikView belgesini Qlik Sense uygulaması olarak yeniden oluşturma

Bu örnekte aşağıdakiler yapılmaktadır:

 1. Dev Hub uygulamasını Qlik Sense içinde açıp QlikView converter seçeneğini belirleyin.

  Daha fazla bilgi için bkz. QlikView converter (yalnızca İngilizce).

 2. Customers.qvw belgesini dönüştürücüye sürükleyip bırakın. Qlik Sense, belgeyi işler.

 3. Customers.qvw belgesini seçin ve sonra Görselleştirmeler sekmesindeki Tümünü seç (nesneler) öğesini seçin.

  Dönüştürme aracında Customers belgesindeki Görselleştirmeler sekmesi

  Visualizations tab in Customers document in converter tool.

 4. Sekmeleri gözden geçirin ve Uygulama oluştur'a tıklayın. Qlik Sense hub'ında Customers uygulaması oluşturulur. Nesneler, Varlıklar panelinde Ana öğeler olarak oluşturulur. Değişkenler penceresinde yeni değişkenlere erişebilir ve yeni değişkenler oluşturabilirsiniz.

  Qlik Sense içindeki varlık paneli

  Assets panel in Qlik Sense.
 5. Customers uygulamasını açın ve yeni bir sayfa oluşturun. Sayfayı Main olarak adlandırın. Ana öğeler'e tıklayın ve şu tabloları sayfaya sürükleyin:
  • Country
  • City
  • Customer
  • ProductName
  Customers uygulamasındaki tamamlanmış Main sayfası

  Completed Main sheet in Customers app.

  Bilgi notuQlikView converter ürününü kullanarak bir Qlik Sense uygulaması oluşturma hakkında daha ayrıntılı adımlar için bkz. Örnek: QlikView converter kullanarak QlikView içeriğini Qlik Sense uygulamasına taşıma
 6. Yeni bir sayfa oluşturun ve bu sayfaya Container object adını verin.
 7. QlikView içindeki kapsayıcıdan davranışı yeniden oluşturun.
  1. Sayfada Sayfayı düzenle'ye ve sonra Grafikler'e tıklayın. Kapsayıcı nesnesi listelenir.

   Grafiklerdeki Kapsayıcı

   Container chart.

  2. Kapsayıcı'yı sayfaya sürükleyin.

   Sayfadaki kapsayıcı

   Container on sheet.

  3. Ana öğeler'den kapsayıcıya Sales by Country, Top 20 customers and # of orders ve Sales By Category öğesini ekleyin. Düzenleme işimiz bittiğinde, ilgili sekmelerine tıklayarak grafiklerin her birini görüntüleyebiliriz.

   Tamamlanmış Container object sayfası

   Add content to container.

 8. Yeni bir sayfa oluşturun ve bu sayfaya Conditional show adını verin.
 9. QlikView içindeki tablo kutusundan davranışı yeniden oluşturun. Koşullu gösterme fonksiyonu true değerini verdiğinde tablo görüntülenir.
  1. Ana öğeler'den sayfaya Customer, OrderDate ve OrderID tablolarını sürükleyin.
  2. Grafikler'den sayfaya yeni bir tabloyu sürükleyip bu tabloya Conditional table adını verin.
  3. ProductName öğesini tabloya bir boyut olarak ekleyin. Quantity, Unit Price ve Price öğelerini tabloya hesaplamalar olarak ekleyin.

   Conditional show sayfası

   Conditional show sheet.

  4. Sırayla Conditional table öğesine, Özellikler panelindeki Eklentiler'e ve sonra da Veri işleme'ye tıklayın.
  5. Hesaplama koşulu için şunu girin: Count (distinct OrderID)=1

   Bu, QlikView içinde gösterme koşulu için kullanılan ifadeyle aynıdır.

  6. Görüntülenen mesaj için Select one value in the OrderID table değerini girin.

   Conditional table öğesini değiştirin.

   Modify Conditional table.

   Düzenleme işimiz bittiğinde, Conditional table içinde ilişkili verileri göstermek için OrderID tablosundan bir değer seçebiliriz.

   Order ID için tek bir değer seçin

   Modify Conditional table.

   Conditional table içindeki ilişkili veriler

   Associated data in Conditional table.

 10. Grafikler'den sayfaya Metin ve görüntü öğesini sürükleyin.

  Grafiklerde metin ve görüntü

  Text & image in Charts.

 11. Şu metni ekleyin: Ayrıntıların gösterilmesi için tek bir sipariş seçin
 12. Grafikler'den sayfaya KPI öğesini sürükleyin.

  Grafiklerde KPI

  Conditional show sheet.

 13. Özellikler panelindeki Veri bölümünde hesaplama için İfade olarak =Sum(Price) ve Label için Total value of order değerini girin.

  KPI'yı yapılandırma

  Configure KPI.

  Ek olarak, Hesaplama koşulu ve Görüntülenen mesaj öğesini, Conditional table için olanla aynı değerlere ayarlayın.

  Düzenleme işimiz bittiğinde, KPI'yı ve Conditional table içindeki ilişkili verileri göstermek için OrderID tablosundan bir değer seçebiliriz.

  Order ID için tek bir değer seçin

  Configure KPI.

  Tamamlanmış Conditional show sayfası

  Conditional show sheet.

 14. Yeni bir sayfa oluşturun ve bu sayfaya Forecast adını verin.
 15. QlikView içinden Next year forecast tablosunu yeniden oluşturun.
  1. Ana öğeler bölümündeki Görselleştirmeler'den sayfaya Next year forecast öğesini sürükleyin.

   Next year forecast görselleştirmesi

   Next year forecast visualization.

  2. Görselleştirmeye tıklayın ve sonra bağlantılı ana öğeyi Düzenleyin.

   Ana öğeyi düzenleme

   Edit master item.

  3. Özellikler panelindeki Görünüm/Sunum bölümünde Yığın olan görünümü Gruplandırılmış olarak değiştirin. Renkler ve gösterge bölümünde Göstergeyi göster seçeneğini Otomatik olarak ayarlayın.

   Grafik sunumu

   Chart presentation.

   Düzenleme işimiz bittiğinde, görselleştirmenin görünümü QlikView içindekine benzer.

   Tamamlanmış Next year forecast görselleştirmesi

   Completed Next year forecast visualization.

 16. Forecast sayfasında, QlikView içinden kaydırıcı kutusunu yeniden oluşturun. Kaydırıcı, kullanıcı girdisi için bir değişken kullanır. Değişken, dönüştürücü tarafından kopyalandı.
  1. Özel nesneler içindeki Qlik Gösterge Paneli paketi'nden sayfaya Değişken girişi'ni sürükleyin.

   Özel nesnelerde değişken girişi

   Variable input in Custom objects.

  2. Özellikler panelindeki Görünüm/Genel bölümünde Başlık için Change next year in % değerini girin.
  3. Değişken bölümünde, Ad altından Tahmin değişkenini seçin ve sonra Farklı göster altından Kaydırıcı'yı seçin.

  4. Değerler bölümünde, Min. değerini -10, Maks. değerini 25 ve Adım değerini 5 olarak ayarlayın. Son olarak Kaydırıcı etiketi'ni seçin.

   Değişken girişini yapılandırma

   Variable input.

   Düzenleme işimiz bittiğinde, tahmini değiştirmek için kaydırıcıyı kullanabiliriz.

   Tamamlanmış Forecast sayfası

   Slider on forecast sheet.