Ana içeriğe geç

Bir tabloda alan değerlerini null olarak ayarlama

Null değerleri ayarla kartında, bir boyut alanından Qlik Sense uygulamasında null olarak işlenecek benzersiz değerler seçersiniz. Örneğin kaynak verileriniz null değerler için X gibi gösterimler içeriyorsa, bu değeri Qlik Sense uygulamasında null değer olarak ayarlamak için Null değerleri ayarla kartını kullanabilirsiniz. Tablonuzda boş alanlar varsa Null değerleri ayarla kartıyla bunları null değer olarak ayarlayabilirsiniz. Null değerleri ayarla kartını, istemediğiniz değerleri null olarak ayarlayarak bunları temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Belirli bir değeri null değeriniz olarak kullanmak istiyorsanız Değiştirme kartını kullanarak varsayılan null değeri (- (Null)) değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Bir tablodaki alan değerlerini değiştirme.

En fazla 5.000 benzersiz değer içeren alanlarda alan değerlerini null olarak ayarlayabilirsiniz.

Null değerleri ayarla kartı Benzersiz değerler ve El ile atanmış null değerler olmak üzere iki bölümden oluşur. Benzersiz değerler alanından değer seçtiğinizde, seçtiğiniz değerler El ile atanmış null değerler'e eklenir. Null değerleri uyguladığınızda, alanın verilerinde seçilen değerlerin tüm örnekleri null olarak ayarlanır. Null olarak ayarlanmış değerleri tek tek veya toplu olarak geri yükleyebilirsiniz.

Alan değerlerini null olarak ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve @ simgesine tıklayın.
 2. Bir alan seçin.
 3. Veri profili oluşturma kartında Null değerleri ayarla kartına tıklayın.
 4. Benzersiz değerler alanından null olarak ayarlamak istediğiniz değerleri seçin.
 5. Null değerleri ayarla'ya tıklayın.

El ile null olarak ayarlanmış değerleri geri yükleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve @ simgesine tıklayın.
 2. Bir alan seçin.
 3. Veri profili oluşturma kartında Null değerleri ayarla kartına tıklayın.
 4. Null değerleri ayarla kartının El ile atanmış null değerler bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Artık null olarak ayarlamak istemediğiniz değerlerden sonra E seçeneğine tıklayın.
  • Null olarak ayarlanan tüm değerleri geri yüklemek için Tümünü Kaldır'a tıklayın.
 5. Null değerleri ayarla'ya tıklayın.