Ana içeriğe geç

Veri kaynaklarına bağlanma

Qlik Sense, birçok farklı Qlik Bağlayıcısı ve başka veri bağlantısı türleri sayesinde, verilerinizin nerede depolandığı fark etmeksizin bunlara bağlanmanıza imkan tanır. Sık kullandığınız veri kaynaklarını hızla seçebilmeniz ve bunlardan veri yükleyebilmeniz için, oluşturduğunuz veri bağlantıları Qlik Sense uygulamasına kaydedilir. Veri tabanlarına, sosyal medya verilerine, yerel dosyalara, uzak dosyalara ve web dosyalarına bağlanın.

Bağlantı oluşturma

Bir veri kaynağından veri seçmek için yeni bir veri bağlantısı oluşturabilir veya kayıtlı bir veri bağlantısını kullanabilirsiniz. Şuradan veri bağlantıları oluşturabilir ve kayıtlı bağlantılarınıza erişebilirsiniz:

 • Veri yöneticisinde Veri ekle seçeneği.

  Uygulamanıza hızla yeni veri ekleyin ve ilişkilendirme oluşturma konusunda yardım alın.

  Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaya veri ekleme.

 • Veri yükleme düzenleyicisinde Veri bağlantıları seçeneği.

  Yeni veya mevcut bir veri bağlantısından veri seçin ya da kod düzenleyiciyi kullanarak bir veri bağlantısından veri yükleyin. Mevcut veri bağlantılarını da düzenleyebilirsiniz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisindeki veri kaynaklarına bağlanma.

Not: Yalnızca sahip olduğunuz ya da okuma veya güncelleme için size erişim hakkı verilen veri bağlantılarını görebilirsiniz. Gerektiğinde erişim elde etmek için lütfen Qlik Sense sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Veri bağlantısı türleri

Qlik Sense, verilerinizin nerede bulunduğu fark etmeksizin bunlara erişmenize imkan tanır. Aşağıdaki veri bağlantısı türleri Qlik Sense uygulamasıyla kullanılabilir. Qlik Sense ile kullanılacak bağlayıcıları, Qlik İndirme Sitesinden indirebilirsiniz.

Bkz. İndirmeler

Bu veri kaynaklarına erişen bağlayıcılardan çoğu Qlik Sense uygulamasında yerleşiktir, geri kalanları ise eklenebilir. Her veri bağlantısı türünde yapılandırmanız gereken belirli ayarlar vardır.

Ekli dosyalar

Veri dosyalarını sürükleyip bırakarak doğrudan uygulamanıza ekleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri dosyaları ekleme ve uygulamaya veri ekleme.

Qlik DataMarket

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

Güncel ve geçmişteki hava durumu ve demografi verileri, döviz kurları, ticari, ekonomik ve sosyal verileri seçin.

Qlik DataMarket içinden veri ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik DataMarket dosyasından veri ekleme.

Veritabanı bağlayıcıları

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

Önceden yapılandırılmış ODBC veritabanı bağlayıcılarıyla ODBC veri kaynağına bağlanın.

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill (Beta)
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix (Beta)
 • Apache Spark (Beta)
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB (Beta)
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Snowflake
 • Teradata

Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı (yalnızca İngilizce).

Essbase

Bir Essbase veri kümesine bağlanın.

Essbase hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Essbase bağlayıcısı (yalnızca İngilizce).

Yerel dosyalar veya ağ dosyaları

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

Yerel bir dosyaya veya ağ dosyasına bağlanarak verileri seçin ve yükleyin.

Yerel dosyalar ve ağ dosyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yerel ve ağ dosyası klasörlerinden dosyaları yükleme..

DSN üzerinden ODBC bağlantıları

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

ODBC ile bir Veritabanı Yönetim Sistemine (DBMS) bağlanın. Söz konusu DBMS için bir ODBC sürücüsü yükleyin ve DSN veri kaynağı oluşturun.

Daha fazla bilgi için bkz. ODBC.

Qlik Big Data Index

Qlik Big Data Index (QBDI) Seçici, Qlik Big Data Index ile dizinlenmiş büyük veri kaynağına erişim sağlar.

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamada dizinlenmiş veri kullanma (yalnızca İngilizce).

REST

REST  veri kaynağına bağlanın. REST  bağlayıcısı belirli bir REST veri kaynağına özel olarak uyarlanmamıştır veREST API üzerinden kullanıma sunulmuş herhangi bir veri kaynağına bağlanmak için kullanılabilir.

Qlik REST Connector hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. REST (yalnızca İngilizce).

Salesforce

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

Salesforce.com hesabınıza bağlanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Salesforce bağlayıcısı (yalnızca İngilizce).

SAP

Not:

Yalnızca Qlik Sense Enterprise.

SAP NetWeaver'dan veri yükleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. SAP NetWeaver ile kullanım için Qlik Bağlayıcısı (yalnızca İngilizce).

Web dosyaları

Not:

Qlik Sense Enterprise only

Bir web URL'sindeki web tabanlı bir veri kaynağına bağlanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Yerel ve ağ dosyası klasörlerinden dosyaları yükleme..

Web Depolama Alanı Sağlayıcısı Bağlayıcıları

Not:

Qlik Sense Enterprise only

Web depolama sağlayıcılarından dosya tabanlı verilerinize bağlanın.

 • Amazon S3
 • Azure Storage
 • Dropbox
 • Google Drive

Web depolama alanı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Web Depolama Alanı Sağlayıcısı Bağlayıcıları (yalnızca İngilizce).

Üçüncü taraf bağlayıcılar

Üçüncü taraf bağlayıcıları kullanarak Qlik Sense tarafından doğrudan desteklenmeyen veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Üçüncü taraf bağlayıcıları, QVX SDK kullanılarak geliştirilir veya üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sağlanır. Standart bir Qlik Sense yüklemesinde, kullanabileceğiniz bir üçüncü taraf bağlayıcı bulunmaz.

Veri bağlantısı nerede depolanır?

Bağlantılar, Qlik Sense Repository Service tarafından depo veritabanında depolanır. Bir Qlik Sense sunucusu dağıtımında, veri bağlantılarını Qlik Management Console ile yönetirsiniz. Qlik Management Console; veri bağlantılarını silmenize, erişim hakları ayarlamanıza ve diğer sistem yönetim görevlerini gerçekleştirmenize olanak verir.

Qlik Sense Desktop uygulamasında, tüm bağlantılar şifreleme olmadan uygulamada kaydedilir.

Uyarı: Qlik Sense Desktop bağlantıları kullanıcı adı, parola ve bağlantıyı oluştururken girdiğiniz dosya yoluyla ilgili tüm ayrıntıları depoladığından, uygulamayı başka bir kullanıcı ile paylaşmanız durumunda depolanan bu ayrıntılara düz metin şeklinde erişebilirsiniz. Paylaşılacak bir uygulama tasarladığınızda bunu göz önünde bulundurmanız gerekir.

Sınırlamalar

Bir veri bağlantısına 'DM' adı verilemez. Bu ad, yerleşik Qlik DataMarket bağlayıcısına ayrılmıştır.