Ana içeriğe geç

Veri yükleme düzenleyicisindeki veri kaynaklarına bağlanma

Veri yükleme düzenleyicisindeki veri bağlantıları; veritabanları, yerel dosyalar veya uzak dosyalar gibi sık kullandığınız veri kaynaklarının kısayollarını kaydetmenizi sağlar.

Veri bağlantıları, kaydettiğiniz bağlantıları, alfabetik sırada listeler. Listeyi belirli bir ada veya türe sahip bağlantılara daraltmak için arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynaklarına bağlanma.

Not: Yalnızca sahip olduğunuz ya da düzenlemek için erişim hakkınızın olduğu veri bağlantılarını görebilirsiniz. Gerektiğinde erişim elde etmek için lütfen Qlik Sense sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Yeni bir veri bağlantısı oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bağlantı oluştur’a tıklayın.
 2. Açılır listeden oluşturmak istediğiniz veri kaynağı türünü seçin.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 3. Veri bağlantısını oluşturmak için veri kaynağı ayarlarını girin ve Oluştur’a tıklayın.

  Bağlantı adınızın benzersiz olmasını sağlamak için bu ada kullanıcı adınız ve etki alanınız eklenecektir.

Varsayılan sahibi olduğunuz veri bağlantısı böylece oluşturulur. Diğer kullanıcıların sunucu yüklemesinde bu bağlantıyı kullanabilmesini istiyorsanız, Qlik Management Console uygulamasında bağlantının erişim haklarını düzenlemeniz gerekir.

Uyarı: Oluşturduğunuz bağlantının ayarları, veri kaynağı ayarları değiştirilirse otomatik olarak güncellenmez. Bu, özellikle DSN’de tümleştirilmiş Windows güvenliği ve veritabanı oturumları arasındaki ayarları değiştirirseniz kullanıcı adlarını ve parolalarını depolarken dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir.
Not: Yeni bağlantı oluştur görüntülenmezse bu, veri bağlantıları eklemek için erişim hakkınız olmadığı anlamına gelir. Gerektiğinde erişim elde etmek için lütfen Qlik Sense sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Veri bağlantısını silme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Silmek istediğiniz veri bağlantısında Ö seçeneğine tıklayın.
 2. Bağlantıyı silmek istediğinizi onaylayın.

Veri bağlantısı artık silinmiştir.

Not: Ö görüntülenmezse, veri bağlantısını silmek için erişim haklarınız yoktur. Gerektiğinde erişim elde etmek için lütfen Qlik Sense sistem yöneticinizle iletişime geçin.

Veri bağlantısını düzenleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Düzenlemek istediğiniz veri bağlantısında @ seçeneğine tıklayın.
 2. Veri bağlantısı ayrıntılarını düzenleyin. Bağlantı ayrıntıları, bağlantı türüne özgüdür.

  Bağlantının kimlik bilgilerini sağlamanız gerekebilir.

Veri bağlantısı artık güncellenmiştir.

Not: Veri bağlantısının adını düzenlediğinizde, aynı bağlantıya başvurmaya devam etmek için koddaki bağlantının mevcut tüm referanslarını da (lib://) düzenlemeniz gerekir.
Not: @ görüntülenmezse bu, veri bağlantısını güncellemek için erişim hakkınız olmadığı anlamına gelir. Lütfen gerektiğinde Qlik Sense sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.

Bağlantı dizesi ekleme

Çoğu bağlantı için bağlantı dizeleri gerekir. Yalnızca klasör ve web dosyası bağlantıları bağlantı dizeleri gerektirmez.

Aşağıdakileri yapın:

 • Bağlantı dizesi eklemek istediğiniz bağlantıda Ø seçeneğine tıklayın.

Veri yükleme düzenleyicisindeki geçerli konuma, seçilen veri bağlantısı için bağlantı dizesi eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Connect.

Veri bağlantısından veri seçme

Uygulamanıza yüklemek için bir veri bağlantısından veri seçmek isterseniz aşağıdakileri yapın:

 1. Veri kaynağıyla bağlantı kurarak yeni bağlantı oluşturun (zaten veri bağlantısı yoksa).
 2. ± Bağlantıdan veri seçin.

Betikteki veri bağlantısına başvurma

Genellikle bir yolu içeren dosya adına başvurmak istediğiniz betikteki deyimlerde ve fonksiyonlarda veri kaynaklarına başvurmak için veri bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosyaya başvurmak için söz dizimi 'lib://(bağlantı_adı)/(yolu_içeren_dosya_adı)' şeklindedir

Bu örnekte, Folder veri bağlantısında tanımlanan konumdan orders.csv dosyası yüklenmektedir. Bu, örneğin, yöneticinizin Qlik Sense sunucusunda oluşturduğu bir klasör olabilir.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/orders.csv';

Bu örnekte, DataSource veri bağlantısı klasöründen Customers/cust.txt dosyası yüklenmektedir. Customers , veri bağlantısında tanımlanan konumdaki bir alt klasördür.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

Bu örnekte, gerçek URL’nin bağlantısını içeren PublicData web dosyası veri bağlantısından bir tablo yüklenmektedir.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

Bu örnekte, DataSource veritabanı bağlantısından Sales_data tablosu yüklenmektedir.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Veri bağlantısı nerede depolanır?

Bağlantılar Qlik Sense Repository Service kullanılarak depolanır. Bir Qlik Sense sunucu dağıtımında Qlik Management Console ile veri bağlantılarını yönetebilirsiniz. Qlik Management Console; veri bağlantılarını silmenize, erişim hakları ayarlamanıza ve diğer sistem yönetim görevlerini gerçekleştirmenize olanak verir.

Uyarı: Qlik Sense Desktop uygulamasında, tüm bağlantılar şifreleme olmadan uygulamada kaydedilir. Buna, bağlantıyı oluştururken girdiğiniz kullanıcı adı, parola ve dosya yolu hakkındaki olası ayrıntılar dahildir. Bu, uygulamayı başka bir kullanıcıyla paylaşırsanız tüm bu ayrıntıların düz metinde kullanılabileceği anlamına gelir. Paylaşılacak bir uygulama tasarlarken bunu göz önünde bulundurmanız gerekir.