Ana içeriğe geç

ZTestw_z - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

ZTestw_z - kod ve grafik fonksiyonu

ZTestw_z(), bir değer dizisi için toplanmış z değerini döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği z testleri için geçerlidir.

Fonksiyon veri kod dosyasında kullanılırsa, değerler group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle bir dizi kayıt üzerinden tekrarlanır.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

ZTestw_z (weight, value [, sigma]) 

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerler value tarafından döndürülmelidir. 0 örnek ortalaması kabul edilir. Testin başka bir ortalama çevresinde gerçekleştirilmesini istiyorsanız, örnek değerlerden söz konusu değeri çıkartın.
weight value içindeki her bir örnek değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
sigma Standart sapma biliniyorsa, sigma içinde belirtilebilir. sigma atlanırsa, gerçek örnek standart sapması kullanılır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Example:  

ZTestw_z( Weight, Value-TestValue)