Ana içeriğe geç

STEYX - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

STEYX - grafik fonksiyonu

STEYX(), y_value ve x_value ile verilen ifadelerdeki eşleştirilmiş sayıların temsil ettiği bir koordinat dizisi ile verilen doğrusal regresyonda her bir x değeri için y değerlerini tahmin ederken toplanmış standart hatayı döndürür.

Syntax:  

STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
y_value Hesaplanacak bilinen y değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
x_value Hesaplanacak bilinen x değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri düzeyde iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Ardından boyut olarak KnownY ve KnownX ve hesaplama olarak Steyx(KnownY,KnownX) ile düz tablo oluşturun.

Tablonun özelliklerinde Totals etkinleştirilmelidir.

Örnek Sonuç

Trend:

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

STEYX(KnownY,KnownX) hesaplamasının sonucu 2,071'dir (Sayı biçimlendirmesi 3 ondalık basamağa ayarlanırsa.)