Ana içeriğe geç

RangeSkew - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeSkew - kod ve grafik fonksiyonu

RangeSkew(), bir sayı aralığının eğriliğine karşılık gelen değeri döndürür.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkenleri, bir değer listesi döndüren kayıtlar arası fonksiyonlar içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Limitations:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
rangeskew (1,2,4) 0,93521952958283 döndürür
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan above() fonksiyonundan döndürülen üç değerin aralığının hareketli eğriliğini döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;